Advertisement
This article is a stub. You can help Conan Exiles Wiki by expanding it.

無邊欲望之塔
Lissira.png
無邊欲望之塔
數據
位置 未知


描述

里希拉是位有名字的4級弓箭手NPC,屬於勒穆里亞人部落。她的刷新點在叢林里的無邊欲望之塔

除非另有註明,否則社區內容均使用CC BY-NC-SA 3.0授權條款。

脚本错误:没有“animate”这个模块。

了解更多