Conan Exiles Wiki
Advertisement

Szablon:Outdated

Crafting

The Crafting menu showing a list of things you can craft, provided you have the right Materials.

Aby tworzyć w Conan Exiles, musisz zbudować stacje rzemieślnicze i upewnić się, że masz odpowiednie przepisy i zasoby.

Ręczne wykonanie[ | ]

Ten rodzaj przedmiotu jest wytwarzany bezpośrednio w ekwipunku gracza i nie wymaga użycia stacji rzemieślniczej.

Ławka płatnerza[ | ]

Materiały eksploatacyjne[ | ]

Składnik[ | ]

 • Icon twine Sznurek
 • Icon silk Jedwab
 • Icon hide Skóra
 • Icon thick hide Gruba skóra
 • Icon armorpadding light Light Padding
 • Icon armorpadding medium Medium Padding
 • Icon armorpadding heavy Heavy Padding

Pancerz[ | ]

 • Icon light exile cap Lekki turban
 • Icon light exile armor Lekki napierśnik
 • Icon light exile gauntlets Light Gauntlets
 • Icon light exile loincloth Light Wrap
 • Icon light exile boots Light Boots
 • Icon Medium exile cap-1 Medium Cap
 • Icon Medium exile harness-1 Medium Harness
 • Icon Medium exile gauntlets-1 Medium Gauntlets
 • Icon Medium exile tasset-1 Medium Tasset
 • Icon Medium exile boots-1 Medium Boots
 • Icon heavy exile helmet Heavy Helmet
 • Icon heavy exile pauldron Heavy Pauldron
 • Icon heavy exile gauntlets Heavy Gauntlets
 • Icon heavy exile tasset Heavy Tasset
 • Icon heavy exile sabatons Heavy Sabatons
 • Icon relic hunter helmet Relic Hunter Turban
 • Icon relic hunter shirt Relic Hunter Shirt
 • Icon relic hunter gloves Relic Hunter Gloves
 • Icon relic hunter bottom Relic Hunter Trousers
 • Icon relic hunter boots Relic Hunter Boots
 • Icon darfari mask 01 Darfari Watcher Mask
 • Icon darfari chestpiece Darfari Skin Chestpiece
 • Icon darfari gauntlets Darfari Skin Bracers
 • Icon darfari leggings Darfari Skin Skirt
 • Icon darfari boots Darfari Skin Greaves
 • Icon druid headDress Kambujan Shaman Helm
 • Icon druid chest Kambujan Shaman Chestpiece
 • Icon druid handWraps Kambujan Shaman Gloves
 • Icon druid bottom Kambujan Shaman Wrap
 • Icon druid boots Kambujan Shaman Boots
 • Icon barbarian H helmet Hyperborean Slaver Helmet
 • Icon barbarian H waistguard male Hyperborean Slaver Waistguard
 • Icon barbarian H bracers Hyperborean Slaver Bracers
 • Icon barbarian H loincloth Hyperborean Slaver Loincloth
 • Icon barbarian H boots Hyperborean Slaver Boots
 • Icon crocodile armor headpiece Reptilian Helm
 • Icon crocodile armor gauntlets Reptilian Gauntlets
 • Icon crocodile armor chestpiece Reptilian Chestpiece
 • Icon crocodile armor tasset Reptilian Tasset
 • Icon crocodile armor boots Reptilian Boots
 • Icon dogs helmet Hyena Skull Helmet
 • Icon dogs top Hyena-fur Chestpiece
 • Icon dogs gloves Hyena-fur Gloves
 • Icon dogs bottom Hyena-fur Wrap
 • Icon dogs boots Hyena-fur Boots
 • Icon shemite headdress Shemite Turban
 • Icon shemite shirt Shemite Tunic
 • Icon shemite gloves Shemite Gloves
 • Icon shemite trousers Shemite Leggings
 • Icon shemite shoes Shemite Shoes
 • Icon stygian M helmet Stygian Raider Mask
 • Icon stygian M chest Stygian Raider Chestpiece
 • Icon stygian M bracers Stygian Raider Bracers
 • Icon stygian M bottom Stygian Raider Greaves
 • Icon stygian M boots Stygian Raider Sandals
 • Icon hyrkanian helmet Hyrkanian Raider Helm
 • Icon hyrkanian chest Hyrkanian Raider Brigandine
 • Icon hyrkanian gloves Hyrkanian Raider Gauntlets
 • Icon hyrkanian pants Hyrkanian Raider Tasset
 • Icon hyrkanian boots Hyrkanian Raider Boots
 • Icon sandstorm mask Sandstorm Breathing Mask
 • Icon vanir light earrings Vanir Settler Jewelry
 • Icon vanir light top Vanir Settler Vest
 • Icon vanir M gloves Vanir Settler Gloves
 • Icon vanir L bottom Vanir Settler Breechclout
 • Icon vanir M boots Vanir Settler Boots
 • Icon vanir M helmet Vanir Fur Cap
 • Icon vanir M top Vanir Fur Harness
 • Icon vanir M gloves Vanir Fur Gauntlets
 • Icon vanir M bottom Vanir Fur Tasset
 • Icon vanir M boots Vanir Fur Boots
 • Icon vanir H helmet Vanir Heavy Helmet
 • Icon vanir H top Vanir Heavy Pauldron
 • Icon vanir H gloves Vanir Heavy Gauntlets
 • Icon vanir H bottom Vanir Heavy Tasset
 • Icon vanir H boots Vanir Heavy Boots
 • Icon zamorian headwraps Zamorian Thief Hood
 • Icon zamorian chest Zamorian Thief Chest
 • Icon zamorian bracers Zamorian Thief Gauntlets
 • Icon zamorian tasset Zamorian Thief Breeches
 • Icon zamorian boots Zamorian Thief Boots
 • Icon aquil M helmetA Aquilonian Helmet
 • Icon aquil M chest Aquilonian Chestplate
 • Icon aquil M bracers Aquilonian Bracers
 • Icon aquil M bottom Aquilonian Tasset
 • Icon aquil M sandals Aquilonian Sandals
 • Icon stygian H helmet Stygian Soldier Helm
 • Icon stygian H top Stygian Soldier Mail
 • Icon stygian H bracers Stygian Soldier Bracers
 • Icon stygian H bottom Stygian Soldier Tasset
 • Icon stygian H boots Stygian Soldier Sandals
 • Icon black hand eyepatch Eye Patch
 • Icon black hand earRings Black Hand Earrings
 • Icon black hand peglegL Buccaneer Peg Leg (Left Fitting)
 • Icon black hand pegLegR Buccaneer Peg Leg (Right Fitting)
 • Icon black hand boots Black Hand Boots
 • Epic icon lemurian queen circlet Lemurian Royal Jewelry
 • Epic icon lemurian queen chest Lemurian Royal Gown
 • Epic icon lemurian queen bracers Lemurian Royal Bracers
 • Epic icon lemurian queen bottom Lemurian Royal Sarong
 • Epic icon lemurian queen boots Lemurian Royal Slippers
 • Epic icon lemurian warrior mask Lemurian Warrior Mask
 • Epic icon lemurian warrior chest Lemurian Warrior Chestpiece
 • Epic icon lemurian warrior gloves Lemurian Warrior Gauntlets
 • Epic icon lemurian warrior pants Lemurian Warrior Tasset
 • Epic icon lemurian warrior boots Lemurian Warrior Boots
 • Icon deathknight helmet Silent Legion Helmet
 • Icon deathknight top Silent Legion Pauldron
 • Icon deathknight gloves Silent Legion Gauntlets
 • Icon deathknight bottom Silent Legion Tasset
 • Icon deathknight boots Silent Legion Boots
 • Epic icon cimmerian M helmet Cimmerian Fur Helmet
 • Epic icon cimmerian M top Cimmerian Fur Harness
 • Epic icon cimmerian M gloves Cimmerian Fur Gauntlets
 • Epic icon cimmerian M bottom Cimmerian Fur Tasset
 • Epic icon cimmerian M boots Cimmerian Fur Boots
 • Epic icon cimmerian H helmet Cimmerian Steel Helmet
 • Epic icon cimmerian H top Cimmerian Steel Pauldron
 • Epic icon cimmerian H gloves Cimmerian Steel Gauntlets
 • Epic icon cimmerian H bottom Cimmerian Steel Tasset
 • Epic icon cimmerian H boots Cimmerian Steel Boots
 • Epic icon zingarianLight bandana Zingaran Freebooter Headscarf
 • Epic icon zingarianLight chest Zingaran Freebooter Vest
 • Epic icon zingarianLight gloves Zingaran Freebooter Gloves
 • Epic icon zingarianLight pants Zingaran Freebooter Pants
 • Epic icon zingarianLight boots Zingaran Freebooter Boots
 • Icon climbing gloves Climbing Gloves
 • Icon climbing boots Climbing Boots
 • Icon apron Leather Apron
 • Icon heavy duty mittens Leather Workgloves
 • Icon black hand top Black Hand Vest
 • Icon black hand bottom Black Hand Trousers
 • Icon zamorian dancer headdress Zamorian Dancer Headdress
 • Icon zamorian dancer blouse Zamorian Dancer Blouse
 • Icon zamorian dancer bracelets Zamorian Dancer Bracelets
 • Icon zamorian dancer skirt Zamorian Dancer Skirt
 • Icon zamorian dancer anklets Zamorian Dancer Anklets
 • Icon heavy plated leather helmet v1 Heavy Plated Helmet
 • Icon heavy plated leather helmet v2 Horned Heavy Plated Helmet
 • Icon ornamented wood shield Wooden Targe
 • Icon iron shield-1 Iron Targe
 • Icon heater shield Steel Heater Shield
 • Icon ancient iron shield Ancient Shield
 • Icon hardened steel shield Hardened Steel Shield
 • Icon dragonbone shield Dragonbone Shield
 • Icon obsidian shield Obsidian Shield
 • Icon serpentmen shield Serpent-man Shield
 • Icon acheronian shield Acheronian Shield
 • Icon star metal shield Tarcza z gwiezdnego metalu


Blacksmith's Bench[ | ]

Misc[ | ]

 • Icon siege defence cauldron Siege Cauldron

Consumable[ | ]

 • Icon modkit wpn increaseDamage t1 Simple Weapon Damage Kit
 • Icon modkit wpn increaseHarvestingDamage t1 Simple Tool Upgrade Kit
 • Icon modkit wpn increaseConcussDamage t1 Simple Blunted Weapon Fitting
 • Icon modkit wpn increaseDurability t1 Simple Reinforcement Kit
 • Icon modkit wpn decraseWeight Paring Blade
 • Icon modkit wpn increaseDamage t2 Weapon Damage Kit
 • Icon modkit wpn increaseHarvestingDamage t2 Tool Upgrade Kit
 • Icon modkit wpn increaseConcussDamage t2 Blunted Weapon Fitting
 • Icon modkit wpn increaseDurability t2 Reinforcement Kit
 • Icon modkit wpn increaseDamage t3 Advanced Weapon Damage Kit
 • Icon modkit wpn increaseHarvestingDamage t3 Advanced Tool Upgrade Kit
 • Icon modkit wpn increaseConcussDamage t3 Advanced Blunted Weapon Fitting
 • Icon modkit wpn increaseDurability t3 Advanced Reinforcement Kit
 • Icon modkit wpn reducestaminause Balanced Weapon Fitting

Ingredient[ | ]

 • Icon round bottomed mould Glass Flask Mold
 • Icon coin mould Coin Mold
 • Icon ingredient iron reinforcement Iron Reinforcement
 • Icon ingredient steel reinforcement Steel Reinforcement
 • Icon iron bar Iron Bar
 • Icon steel bar Steel Bar

Tool[ | ]

 • Icon iron pickaxe Iron Pick
 • Icon iron hatchet Iron Hatchet
 • Icon skinning dagger iron Iron Skinning Knife
 • Icon cleaver iron Iron Cleaver
 • Icon steel pickaxe Steel Pick
 • Icon steel hatchet Steel Hatchet
 • Icon repair hammer hardened steel Steel Repair Hammer
 • Icon steel sickle Steel Sickle
 • Icon skinning dagger steel Steel Skinning Knife
 • Icon cleaver steel Steel Cleaver
 • Icon multi tool Pickaxe
 • Icon hardened steel pickaxe Hardened Steel Pick
 • Icon hardened steel axe Hardened Steel Hatchet
 • Icon hardened steel sickle Hardened Steel Sickle
 • Icon skinning dagger hardened steel Hardened Steel Skinning Knife
 • Icon cleaver hardened steel Hardened Steel Cleaver
 • Icon star metal pickaxe Star Metal Pick
 • Icon star metal axe Star Metal Hatchet
 • Icon star metal sickle Star Metal Sickle
 • Icon repair hammer star metal Star Metal Repair Hammer
 • Icon skinning dagger starmetal Star Metal Skinning Knife
 • Icon cleaver starmetal Star Metal Cleaver
 • Icon multitool starmetal Star Metal Pickaxe
 • Icon acheron pickaxe Acheronian Pick
 • Icon acheron sickle Acheronian Sickle
 • Icon obsidian pick Obsidian Pick
 • Icon obsidian axe Obsidian Hatchet
 • Icon obsidian sickle Obsidian Sickle
 • Icon skinning dagger obsidian Obsidian Skinning Knife


Weapon[ | ]

 • Icon hardened steel 2h sword Hardened Steel Greatsword
 • Icon star metal 2h sword Star Metal Great Sword
 • Icon deathknight 2h sword Telith's Lament
 • Icon star metal 1h sword Star Metal Sword
 • Icon 1h axe undead cimmerian battleaxe ornamented steel Deathbringer Axe
 • Icon warhammer Iron Warhammer
 • Icon steel warhammer Steel Warhammer
 • Icon ancient warhammer Ancient Warhammer
 • Icon hardened steel warhammer Hardened Steel Hammer
 • Icon star metal warhammer Star Metal Hammer
 • Icon iron mace morningstar Iron Mace
 • Icon steel mace Steel Mace
 • Icon long spear-1 Iron Pike
 • Icon trident Steel Trident
 • Icon star metal spear Star Metal Spear
 • Icon hardened steel spear Hardened Steel Spear
 • Icon exile broadsword Iron Broadsword
 • Icon khopesh-1 Stygian Khopesh
 • Icon ancient iron sword Ancient Khopesh
 • Icon cutlass Cutlass
 • Icon falcata Falcata
 • Icon longsword Longsword
 • Icon thrall scrape Dry Scraper
 • Icon hardened steel 1h sword Hardened Steel Sword
 • Icon cimmerian battleaxe Cimmerian Battle-axe
 • Icon iron axe Iron Axe
 • Icon darfari bone sword Darfari Sword
 • Icon throwing axe Throwing Axe
 • Icon stygian bronze spear Stygian Spear
 • Icon hardened steel throwing axe Hardened Steel Throwing Axe
 • Icon star metal throwing axe Star Metal Throwing Axe
 • Icon poniard t2 Iron Poniard
 • Icon poignard Steel Poniard
 • Icon sewerbeast dagger Abysmal Dagger
 • Icon sewerbeast sword Abysmal Sword
 • Icon hardened steel dagger Hardened Steel Daggers
 • Icon star metal dagger Star Metal Dagger
 • Icon giant king polearm Kingslayer Polearm


Campfire[ | ]

Consumable[ | ]

 • Icon shredded meat roast Shredded Roast
 • Icon grilled steak Grilled Steak
 • Icon roasted hunk-o-meat Roasted Haunch
 • Icon cooked fatty meat Cooked Pork Rinds
 • Icon salted fatty meat Salted Pork
 • Icon spiced fatty meat Spiced Pork
 • Icon cooked perfect cut of meat Cooked Exquisite Meat
 • Icon salted perfect cut of meat Salted Exquisite Meat
 • Icon spiced perfect cut of meat Spiced Exquisite Meat
 • Icon gruel 10 Gruel
 • Icon devil s bonemeal Devil's Bonemeal
 • Icon sewerbeast meal Cooked Abysmal Meat
 • Icon arena ritual offering Arena Ritual Offering
 • Icon round bottomed flask water Water-filled Glass Flask
 • Icon cookedBadFish Cooked Fish
 • Icon cookedFish Cooked Savory Fish
 • Icon cookedGoodFish Cooked Exotic Fish
 • Icon cookedBadShellFish Cooked Shellfish
 • Icon cookedShellFish Cooked Savory Shellfish
 • Icon cookedGoodShellFish Cooked Exotic Shellfish
 • Icon human flesh grilled Cooked Human Flesh
 • Icon blood-sausage Blood Sausage

Carpenter's Bench[ | ]

Misc[ | ]

 • Icon trebuchet foundation Siege Foundation
 • Icon trebuchet base Trebuchet Base
 • Icon draw bridge Drawbridge
 • Icon elevator vertical Elevator Vertical
 • Icon elevator horizontal Elevator Horizontal
 • Icon ingredient plank Shaped Wood
 • Icon insultated wood Insulated Wood

Range Weapon[ | ]

 • Icon composite bow Hyrkanian Bow
 • Icon ancient bow Ancient Bow
 • Icon ironhead arrow 10 Ironhead Arrows
 • Icon razor arrow 10 Razor Arrows
 • Icon snake arrow 10 Snake Arrows
 • Icon sewerbeast arrow 10 Abysmal Arrows
 • Icon hardened steel arrow Hardened Steel Arrow
 • Icon star metal arrow Star Metal Arrows

Dryer[ | ]

Consumable[ | ]

 • Icon dried berries Dried Berries
 • Icon driedFish Dried Fish
 • Icon driedMeat Dried Meat

Ingredient[ | ]

 • Icon drywood Dry Wood
 • Icon resin Resin

Fermentation Barrel[ | ]

Consumable[ | ]

 • Icon Phykos Rum Phykos Rum
 • Icon absinthe Absinthe
 • Icon ale Ale
 • Icon wine Highland Wine
 • Icon cactus wine Cactus Wine
 • Icon firewater Firewater
 • Icon mead Mead
 • Icon resin wine Resin Wine
 • Icon honey wine Honeyed Wine
 • Icon blueberry wine Desert Wine
 • Icon shrromBeer Shroom Beer
 • Icon wine Wine

Firebowl Cauldron[ | ]

Consumable[ | ]

 • Icon aloe extract Aloe Extract
 • Icon violet cureall Violet Curative
 • Icon yellow lotus potion Yellow Lotus Potion
 • Icon locust poisen Reaper Poison
 • Icon underwaterbreathing potion Breathing Potion
 • Icon paintbrush Inking Brush
 • Icon Warpaint remover Sloughing Fluid
 • Icon Warpaint Blackhand Warpaint - Black Hand
 • Icon Warpaint cimmerian Warpaint - Forgotten Clan
 • Icon Warpaint Darfari Warpaint - Darfari Cannibals
 • Icon Warpaint dogsofthedesert Warpaint - Dogs of the Desert
 • Icon Warpaint frostgiant Warpaint - Ymir's Children
 • Icon Warpaint relichunters Warpaint - Relic Hunters
 • Icon Warpaint vanir Warpaint - Heirs of the North
 • Icon Warpaint strength Warpaint - Strength
 • Icon Warpaint agility Warpaint - Agility
 • Icon Warpaint vitality Warpaint - Vitality
 • Icon Warpaint accuracy Warpaint - Accuracy
 • Icon Warpaint grit Warpaint - Grit
 • Icon Warpaint encumberance Warpaint - Support
 • Icon Warpaint survival Warpaint - Determination

only crafteable at Improved Firebowl Cauldron[ | ]

 • Icon black lotus potion Black Lotus Potion
 • Icon grey lotus potion Grey Lotus Potion
 • Icon purple lotus potion Purple Lotus Potion
 • Icon white lotus potion Frost Lotus Potion
 • Icon golden lotus potion Golden Lotus Potion
 • Icon accuracy potion buff Elixir of Sight
 • Icon agility potion buff Elixir of Grace
 • Icon encumberance potion buff Elixir of Numbing
 • Icon grit potion buff Elixir of Enduring
 • Icon strength potion buff Elixir of Might
 • Icon survival potion buff Elixir of Ingestion
 • Icon vitality potion buff Elixir of Vigor
 • Icon breathing potion Fish Gill Potion
 • Icon Incense bowl Incense

Ingredient[ | ]

 • Icon ingredient steelfire Steelfire
 • Icon dragonpowder Dragonpowder
 • Icon ingredient building binding 5 Stone Consolidant
 • Icon dark dye pigment Dark Dye Colorant
 • Icon light dye pigment Light Dye Colorant
 • Icon dying vial brown dye Brown Dye
 • Icon dying vial light brown dye Light Brown Dye
 • Icon dying vial dark brown dye Dark Brown Dye
 • Icon dying vial grey dye Grey Dye
 • Icon dying vial light grey dye Light Grey Dye
 • Icon dying vial dark grey dye Dark Grey Dye
 • Icon dying vial cyan dye Cyan Dye
 • Icon dying vial light cyan dye Light Cyan Dye
 • Icon dying vial dark cyan dye Dark Cyan Dye
 • Icon dying vial red dye Red Dye
 • Icon dying vial light red dye Light Red Dye
 • Icon dying vial dark red dye Dark Red Dye
 • Icon dying vial blue dye Blue Dye
 • Icon dying vial light blue dye Light Blue Dye
 • Icon dying vial dark blue dye Dark Blue Dye
 • Icon dying vial green dye Green Dye
 • Icon dying vial light green dye Light Green Dye
 • Icon dying vial dark green dye Dark Green Dye
 • Icon dying vial yellow dye Yellow Dye
 • Icon dying vial light yellow dye Light Yellow Dye
 • Icon dying vial dark yellow dye Dark Yellow Dye
 • Icon dying vial purple dye Purple Dye
 • Icon dying vial light purple dye Light Purple Dye
 • Icon dying vial dark purple dye Dark Purple Dye
 • Icon dying vial orange dye Orange Dye
 • Icon dying vial light orange dye Light Orange Dye
 • Icon dying vial dark orange dye Dark Orange Dye
 • Icon dying vial dark magenta dye Magenta Dye
 • Icon dying vial light magenta dye Light Magenta Dye
 • Icon dying vial magenta dye Dark Magenta Dye
 • Icon dying vial OliveGreen Olive Green Dye
 • Icon dying vial OliveGreen Light 1 Light Olive Green Dye
 • Icon dying vial OliveGreen Dark 1 Dark Olive Green Dye
 • Icon dying vial Ash Ash Dye
 • Icon dying vial Ash Light1 Light Ash Dye
 • Icon dying vial Ash Dark 1 Dark Ash Dye
 • Icon dying vial CimmerianBlue Cimmerian Blue Dye
 • Icon dying vial CimmerianBlue Light 1 Light Cimmerian Blue Dye
 • Icon dying vial CimmerianBlue Dark 1 Dark Cimmerian Blue Dye
 • Icon dying vial MutedBrown Muted Brown Dye
 • Icon dying vial MutedBrown Light 1 Light Muted Brown Dye
 • Icon dying vial MutedBrown Dark 1 Dark Muted Brown Dye
 • Icon dying vial Tan Tan Dye
 • Icon dying vial Tan Light 1 Light Tan Dye
 • Icon dying vial Tan Dark 1 Dark Tan Dye
 • Icon dying vial DeepRed Deep Red Dye
 • Icon dying vial MidnightBlue Midnight Blue Dye
 • Icon dying vial AbyssalViolet Abyssal Violet Dye
 • Icon dying vial CursedGreen Cursed Green Dye
 • Icon fire orb Demon-fire Orb
 • Icon grease orb Grease Orb
 • Icon water orb Water Orb
 • Icon gas orb Gaseous Orb

Fluid Press[ | ]

Consumable[ | ]

 • Icon berryjuice highlands Highland Berry Pulp
 • Icon berryjuice desert Desert Berry Pulp

Ingredient[ | ]

 • Icon bone-1 Bone
 • Icon blood Blood
 • Icon ingredient ichor Ichor
 • Icon ingredient pitch Tar
 • Icon oil Oil

Furnace[ | ]

Consumable[ | ]

 • Icon bread Bread

Ingredient[ | ]

 • Icon iron bar Iron Bar
 • Icon steel bar Steel Bar
 • Icon hardened steel bar Hardened Steel Bar
 • Icon starmetal bar Star Metal Bar
 • Icon silver bar Silver Bar
 • Icon gold bar Gold Bar
 • Icon silver coin Silver Coin
 • Icon gold coin Gold Coin
 • Icon glass Glass
 • Icon round bottomed flask Glass Flask
 • Icon ingredient brick Brick
 • Icon ingredient hardenedBrick Hardened Brick

Grinder[ | ]

Consumable[ | ]

 • Icon salt Salt
 • Icon spice Spice
 • Icon crushed dragonbone powder Bonemeal

Stove[ | ]

Consumable[ | ]

 • Icon exotic meat feast Exotic Feast
 • Icon savory meat feast Savory Feast
 • Icon oyster omelette Oyster Omelette
 • Icon century egg Century Egg
 • Icon purified water Purified Water
 • Icon offering to yog Feast to Yog
 • Icon feral meat feast Feral Feast
 • Icon salted feral meat Bush Jerky
 • Icon corrupting brew Corrupting Brew
 • Icon flavored gruel Flavored Gruel
 • Icon spiced exotic meat Spiced Haunch
 • Icon offering to set Feast of Set
 • Icon spiced oyster Spiced Oysters
 • Icon cooked oyster Cooked Oyster
 • Icon berry drink Berry Juice
 • Icon offering to mitra Feast of Mitra
 • Icon mixed meat mushup Meaty Mashup
 • Icon soup Soup
 • Icon improved gruel Enhanced Gruel
 • Icon cleansing brew Cleansing Brew
 • Icon spiced tea Spiced Tea
 • Icon herbal tea Herbal Tea
 • Icon salted exotic meat Trail Jerky
 • Icon steak and eggs Steak and Eggs
 • Icon spiced savory meat Spiced Steak
 • Icon salted savory meat Savory Jerky
 • Icon meat strips Meat Strips
 • Icon darfari bug soup Darfari Bug Soup
 • Icon spiced soup Spiced Soup
 • Icon aloe soup Aloe Soup
 • Icon seed soup Seed Soup
 • Icon yellow lotus soup Yellow Lotus Soup
 • Icon mushroom stew Mushroom Stew
 • Icon cooked mushroom Roasted Mushrooms
 • Icon warming brew Mulled Brew
 • Icon cimmerian meal Cimmerian Meal
 • Icon shrrom tea Mushroom Tea
 • Icon exotic meat stew Hearty Stew
 • Icon demon blood-sausage Demon Blood-Sausage
 • Icon rhino head soup Rhino Head Soup
 • Icon lasting meal Lasting Meal
 • Icon spiced slivers Spiced Slivers
 • Icon savory meat stew Exquisite Stew
 • Icon desert chili Chili Desert Style
 • Icon hearty meal Hearty Feast
 • Icon bone broth Bone Broth
 • Icon spiced feral meat Spiced and Shredded Roast
 • Icon bug kabob Bug Kabob
 • Icon spiced egg Spiced Egg
 • Icon egg surprise Egg Surpise
 • Icon cooked egg Cooked Eggs
 • Icon salty berry snack Salted Berries
 • Icon offering to ymir Feast of Ymir
 • Icon berry drink Berry Juice


Tannery[ | ]

Ingredient[ | ]

 • Icon leather Leather
 • Icon leather thick Thick Leather

See also[ | ]

 • Crafting Stations
 • Feats
Advertisement