Conan Exiles Wiki
Advertisement

Pancerz[ | ]

W Conan Exiles są różne rodzaje zbroi, takie jak :lekki ,średni oraz ciężki pancerz.

Pancerz nadaje się do wyposażenia i zapewnia pasywne premie twojej postaci. Najbardziej zauważalnym zastosowaniem zbroi jest ochrona postaci przed obrażeniami fizycznymi. Pancerz można również zabarwić.

Lista pancerzy[ | ]

Lekki[ | ]


Akwiloński zwiadowca[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Agility) (DLC Klejnot Zachodu)
 • FramelessAquilonian Scout Headgear
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Darfari Skin[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Strength)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • B’naru Heavyhands
 • Ogrus Iron-eater

Khitan Mercenary[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Grit) (DLC Imperium Wschodu)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Lemurian Royal[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Survival)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Fia

Light[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Encumbrance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Except: Njoror Battleborn , Werk of the Lost Tribe

Pictish Wizard[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Accuracy) (DLC The Savage Frontier Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Relic Hunter[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +2 Encumbrance +3 Survival)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Arcen Brokenfingers
 • Ghamm the Worn
 • Hanar of Bossonia
 • Tarris Leatherbinder
 • Zoara of the Marshes

Semicki[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Accuracy)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Arcen Brokenfingers
 • Ternis Burnbritches

Turańskiego zwiadowcy[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Survival) (DLC Treasures of Turan Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Vanir Settler[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Grit)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Njoror Battleborn
 • Chieftain Aslaug

Yamatai Footsoldier[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Agility) (DLC Seekers of the Dawn Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Zamorian Thief[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Agility)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Enis Ironwrought
 • Ghamm the Worn
 • Irniz of the Furnace

Zingaran Freebooter[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Vitality)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Tarris Leatherbinder
 • Silas the weathered

Średni[ | ]


Aquilonian[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Agility)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Hanar of Bossonia

Aquilonian Infantry[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Vitality) (DLC Jewel of the West Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Cimmerian Fur[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Vitality)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Werk of the Lost Tribe
 • Zavek

Hyena Fur[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Survival)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Barks-At-Moon
 • Llarn Steeltoe

Kambujan Shaman[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Strength)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Llarn Steeltoe
 • Oisun the Smith
 • Shendelzare

Khitan Captain[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Strength) (DLC The Imperial East Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Lemurian Warrior[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +3 Accuracy +2 Strength)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Fia

Medium[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Encumbrance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Except: Njoror Battleborn , Werk of the Lost Tribe

Pictish Brave[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Survival) (DLC The Savage Frontier Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Reptilian[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +3 Grit +2 Vitality)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Siesse Blacktongue

Stygian Raider[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Accuracy)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Zoara of the Marshes

Turanian Mercenary[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Strength) (DLC Treasures of Turan Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Vanir Fur[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Grit)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Njoror Battleborn
 • Chieftain Aslaug

Yamatai Demon[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Encumbrance) (DLC Seekers of the Dawn Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Ciężkie[ | ]


Black Dragon[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Grit) (DLC Jewel of the West Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Cimmerian Steel[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Vitality)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Werk of the Lost Tribe
 • Zavek

Heavy[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Encumbrance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Except: Njoror Battleborn , Werk of the Lost Tribe

Hyperborean Slaver[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Strength)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Grrr Legbiter

Hyrkanian Raider[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Accuracy)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Jehungir Horseshoe
 • Orqina Steeltongue

Khitan Imperial[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Encumbrance) (DLC The Imperial East Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Pictish Warchief[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Strength) (DLC The Savage Frontier Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Stygian Soldier[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Agility)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Zoara of the Marshes

Turanian Phalanx[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Agility) (DLC Treasures of Turan Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

Vanir Heavy[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +5 Grit)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Njoror Battleborn
 • Chieftain Aslaug

Yamatai Warlord[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Vitality) (DLC Seekers of the Dawn Pack)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)


Religijne[ | ]


Akolity Derketo[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Derketo is a religion not a race.

Jhebbal Sag[ | ]

(no resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Jhebbal Sag is a religion not a race.

Mitry[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found.. (currently not implemented)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found.. (currently not implemented)

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Mitra is a religion not a race.

Seta[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance (Sandstorm/Gas), no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found.. (Sandstorm and Gas resistance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Set is a religion not a race.

Ymira[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Ymir is a religion not a race.

Yoga[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found.. (currently not implemented)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found.. (currently not implemented)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found.. (currently not implemented)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found.. (currently not implemented)

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Yog is a religion not a race.


Inne[ | ]


Arena Champion's Armor[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +4 Strength +6 Grit)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Unknown.

Asura's Armor[ | ]

(no resistance, +15 Survival)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Unknown.

Bearer[ | ]

(no resistance, +5 Encumbrance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers

Black Corsair Garb[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +10 Agility)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Unknown.

Black Hand[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Black Hand is a faction not a race.

Blacksmith[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers

Climbing[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, reduces stamina burn when climbing)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Climber is a profession not a race.
  • The recipes are acquired from the Mountaineer at the Fingerfang Rock.

Coarse[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Coarse is handcrafted.

Conan's Royal Armor[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +5 Encumbrance) (Digital pre-orders)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Conan's Armor is handcrafted.

Derketo Dancer[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Dancer is a profession not a race.

Godbreaker Armor[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance,
+100 Armor, +3 Grit, +3 Strength, +3 Agility, +3 Encumbrance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • Unknown.

Heavy Helmets[ | ]

(no resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers

Pride of Aesir[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance,
+2 Accuracy +2 Strength +2 Vitality +2 Grit +2 Encumbrance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Crafted at Frost Temple Smithy.

Sandstorm[ | ]

(Sandstorm and Gas resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None

Silent Legion[ | ]

(T tooltip warmIcon +2 Heat resistance,
+2 Accuracy +2 Strength +2 Vitality +2 Grit +2 Encumbrance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Silent Legion is a faction not a race.

Skelos Cultist[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Skelos cultists is a faction not a race.

Stygian Noble[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Stygian Noble is a faction not a race.

Witch Doctor[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, Sandstorm & Gas resistance, +10 Survival)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None

Zamorian Dancer[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

named Armorers (for Epic Flawless)

 • None - Dancer is a profession not a race.
  • The base version is craftable with:
   • every T3 Zamorian armorer, T4 Ghamm the Worn, T4 Enis Ironwrought and T4 Irniz Of The Furnace thrall in the Armorer's Bench.

Legendarne[ | ]


Legendarny pancerz nie może być wytworzony, więc zdobycie doskonałej wersji jest niemożliwe.

Black Feather Helm[ | ]

(no resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Commander's Chestplate[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +3 Vitality)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Commander's Helmet[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, Sandstorm and Gas resistance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Dragonscale Helm[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Executioner's Hood[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +3 Strength)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Exquisite Silk[ | ]

(no resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Gauntlets of the Brute[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +3 Grit)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

God Eye[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +3 Strength)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Helm of the Brute[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +3 Strength)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Legacy of the Nordheimers[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Night-Stalkers Mask[ | ]

(no resistance, Night-Eye)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Scorpion Harness[ | ]

(Poison resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Scorpion Helm[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +3 Survival)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Sobek's Armor[ | ]

(no resistance, +9 Vitality)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

The Horned Helmet[ | ]

(no resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

The Nemedian[ | ]

(no resistance, no bonuses)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Vermin Hide[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +2 all Attributes)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

War Mammoth Boots[ | ]

(T tooltip coldIcon Cold resistance, +3 Encumbrance)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

War-Dancer Chest[ | ]

(T tooltip warmIcon Heat resistance, +3 Strength)
 • Błąd Lua: Error: Table Item not found..

Zobacz także[ | ]

Media[ | ]

Advertisement