Conan Exiles Wiki
Advertisement
Płatnerz
Płatnerz Płatnerz converted
Type Pracownik
Modifiers by tier
Increased crafting speed Wszystkie
Increased fuel burntime Brak
Decreased material consumption Tier 2 - 4
Bonuses Tier 3 & 4

Opis[ | ]

Płatnerz może zostać umieszczony w miejscu na niewolnika w Błąd Lua: Error: Table Item not found.. lub Błąd Lua: Error: Table Item not found...
Aby zmniejszyć zużycie materiałów i czas tworzenia, Płatnerz może również zostać umieszczony w Błąd Lua: Error: Table Item not found.., Błąd Lua: Error: Table Item not found.., Błąd Lua: Error: Table Item not found.. oraz w Błąd Lua: Error: Table Item not found...


Korzyści[ | ]

Korzyści
Bonus T1 T2 T3 T4 T4 (oczyszczenie)
Czas spalania paliwa n/a n/a n/a n/a n/a
Szybkość tworzenia +50% +100% +150% +200% +300%
Koszt tworzenia - -25% -25% -50% -50%

Dodatkowe receptury[ | ]

  • Płatnerz tieru I zapewnia recepturę na Błąd Lua: Error: Table Item not found.. do wykonania zarówno w Błąd Lua: Error: Table Item not found.. jak i w Błąd Lua: Error: Table Item not found..
  • Płatnerz tieru II zapewnia receptury na Błąd Lua: Error: Table Item not found.. oraz na Błąd Lua: Error: Table Item not found.. do wykonania tylko w Błąd Lua: Error: Table Item not found...
T3 - T4 (Purge) Bonus Recipes at the Armorer's Bench
III1
Icon light exile cap
Exceptional Light Turban
Icon light exile armor
Exceptional Light Chestpiece
Icon light exile gauntlets
Exceptional Light Gauntlets
Icon light exile loincloth
Exceptional Light Wrap
Icon light exile boots
Exceptional Light Boots
Icon Medium exile cap-1
Exceptional Medium Cap
Icon Medium exile harness-1
Exceptional Medium Harness
Icon Medium exile gauntlets-1
Exceptional Medium Gauntlets
Icon Medium exile tasset-1
Exceptional Medium Tasset
Icon Medium exile boots-1
Exceptional Medium Boots
Icon heavy exile helmet
Exceptional Heavy Helmet
Icon heavy exile pauldron
Exceptional Heavy Pauldron
Icon heavy exile gauntlets
Exceptional Heavy Gauntlets
Icon heavy exile tasset
Exceptional Heavy Tasset
Icon heavy exile sabatons
Exceptional Heavy Sabatons
Icon AquLight helmet
Exceptional Aquilonian Scout Headgear
Icon AquLight top
Exceptional Aquilonian Scout Vest
Icon AquLight bracers
Exceptional Aquilonian Scout Wraps
Icon AquLight bottom
Exceptional Aquilonian Scout Pteruges
Icon AquLight shoes
Exceptional Aquilonian Scout Sandals
Icon Aquilonian Medium helmet
Exceptional Aquilonian Infantry Helm
Icon Aquilonian Medium top
Exceptional Aquilonian Infantry Cuirass
Icon Aquilonian Medium gauntlet
Exceptional Aquilonian Infantry Bracers
Icon Aquilonian Medium bottom
Exceptional Aquilonian Infantry Pteruges
Icon Aquilonian Medium boots
Exceptional Aquilonian Infantry Sandals
Icon AquiHeavy helmet
Exceptional Black Dragon Helm
Icon AquiHeavy top
Exceptional Black Dragon Cuirass
Icon AquiHeavy bracers
Exceptional Black Dragon Gauntlets
Icon AquiHeavy bottom
Exceptional Black Dragon Pteruges
Icon AquiHeavy boots
Exceptional Black Dragon Sandals
Icon Khitai Light helmet
Exceptional Khitan Mercenary Headband
Icon Khitai Light top
Exceptional Khitan Mercenary Cuirass
Icon Khitai Light gloves
Exceptional Khitan Mercenary Bracers
Icon Khitai Light bottom
Exceptional Khitan Mercenary Tasset
Icon Khitai Light boots
Exceptional Khitan Mercenary Footgear
Icon Khitai Medium helmet
Exceptional Khitan Captain Helm
Icon Khitai Medium top
Exceptional Khitan Captain Dingjia
Icon Khitai Medium bracers
Exceptional Khitan Captain Bracers
Icon Khitai Medium bottom
Exceptional Khitan Captain Tasset
Icon Khitai Medium boots
Exceptional Khitan Captain Boots
Icon khitai heavy helmet
Exceptional Khitan Imperial Helm
Icon Khitai Heavy top
Exceptional Khitan Imperial Breastplate
Icon Khitai Heavy bracers
Exceptional Khitan Imperial Bracers
Icon Khitai Heavy bottom
Exceptional Khitan Imperial Tasset
Icon Khitai Heavy boots
Exceptional Khitan Imperial Boots
Icon PictLight Turban
Exceptional Pictish Wizard Mask
Icon PictLight Top
Exceptional Pictish Wizard Robe
Icon PictLight Gloves
Exceptional Pictish Wizard Wraps
Icon PictLight Bottom
Exceptional Pictish Wizard Skirt
Icon PictLight Boots
Exceptional Pictish Wizard Moccasins
Icon PictMedium helm
Exceptional Pictish Brave Headgear
Icon PictMedium top
Exceptional Pictish Brave Tunic
Icon PictMedium Gloves
Exceptional Pictish Brave Wristwraps
Icon PictMedium bottom
Exceptional Pictish Brave Breechclout
Icon PictMedium boots
Exceptional Pictish Brave Moccasins
Icon pict heavy helmet
Exceptional Pictish Warchief Headdress
Icon pict heavy top
Exceptional Pictish Warchief Chestpiece
Icon pict heavy gloves
Exceptional Pictish Warchief Gauntlets
Icon pict heavy bottom
Exceptional Pictish Warchief Leggings
Icon pict heavy boots
Exceptional Pictish Warchief Boots
Icon Yamatai Light Hat
Exceptional Yamatai Footsoldier Hat
Icon Yamatai Light Top
Exceptional Yamatai Footsoldier Chestpiece
Icon Yamatai Light Bracers
Exceptional Yamatai Footsoldier Gloves
Icon Yamatai Light Bottom
Exceptional Yamatai Footsoldier Leggings
Icon Yamatai Light Boots
Exceptional Yamatai Footsoldier Sabatons
Icon Yamatai Medium Mask
Exceptional Yamatai Demon Mask
Icon Yamatai Medium Top
Exceptional Yamatai Demon Chestpiece
Icon Yamatai Medium Gloves
Exceptional Yamatai Demon Gloves
Icon Yamatai Medium Bottom
Exceptional Yamatai Demon Leggings
Icon Yamatai Medium Tabi
Exceptional Yamatai Demon Sabatons
Icon yamatai heavy helmet
Exceptional Yamatai Warlord Helmet
Icon yamatai heavy top
Exceptional Yamatai Warlord Chestpiece
Icon yamatai heavy gloves
Exceptional Yamatai Warlord Gloves
Icon yamatai heavy bottom
Exceptional Yamatai Warlord Leggings
Icon yamatai heavy boots
Exceptional Yamatai Warlord Sabatons
Icon acheronian shield
Exceptional Acheronian Shield
Icon aquilonian shield
Exceptional Aquilonian Shield
Icon carapace shield
Exceptional Carapace Shield
Icon hardened steel shield
Exceptional Hardened Steel Shield
Icon khitai shield
Exceptional Khitan Shield
Icon obsidian shield
Exceptional Obsidian Shield
Icon pictish shield
Exceptional Pictish Shield
Icon serpentmen shield
Exceptional Serpent-man Shield
Icon shell shield
Exceptional Shell Shield
Icon star metal shield
Exceptional Star Metal Shield
Icon heater shield
Exceptional Steel Heater Shield
Icon yamatai shield
Exceptional Yamatai Shield
Icon silk
Silk
Icon apron
Leather Apron
Icon heavy duty mittens
Leather Workgloves
IV1
Icon light exile cap
Flawless Light Turban
Icon light exile armor
Flawless Light Chestpiece
Icon light exile gauntlets
Flawless Light Gauntlets
Icon light exile loincloth
Flawless Light Wrap
Icon light exile boots
Flawless Light Boots
Icon Medium exile cap-1
Flawless Medium Cap
Icon Medium exile harness-1
Flawless Medium Harness
Icon Medium exile gauntlets-1
Flawless Medium Gauntlets
Icon Medium exile tasset-1
Flawless Medium Tasset
Icon Medium exile boots-1
Flawless Medium Boots
Icon heavy exile helmet
Flawless Heavy Helmet
Icon heavy exile pauldron
Flawless Heavy Pauldron
Icon heavy exile gauntlets
Flawless Heavy Gauntlets
Icon heavy exile tasset
Flawless Heavy Tasset
Icon heavy exile sabatons
Flawless Heavy Sabatons
Icon AquLight helmet
Flawless Aquilonian Scout Headgear
Icon AquLight top
Flawless Aquilonian Scout Vest
Icon AquLight bracers
Flawless Aquilonian Scout Wraps
Icon AquLight bottom
Flawless Aquilonian Scout Pteruges
Icon AquLight shoes
Flawless Aquilonian Scout Sandals
Icon Aquilonian Medium helmet
Flawless Aquilonian Infantry Helm
Icon Aquilonian Medium top
Flawless Aquilonian Infantry Cuirass
Icon Aquilonian Medium gauntlet
Flawless Aquilonian Infantry Bracers
Icon Aquilonian Medium bottom
Flawless Aquilonian Infantry Pteruges
Icon Aquilonian Medium boots
Flawless Aquilonian Infantry Sandals
Icon AquiHeavy helmet
Flawless Black Dragon Helm
Icon AquiHeavy top
Flawless Black Dragon Cuirass
Icon AquiHeavy bracers
Flawless Black Dragon Gauntlets
Icon AquiHeavy bottom
Flawless Black Dragon Pteruges
Icon AquiHeavy boots
Flawless Black Dragon Sandals
Icon Khitai Light helmet
Flawless Khitan Mercenary Headband
Icon Khitai Light top
Flawless Khitan Mercenary Cuirass
Icon Khitai Light gloves
Flawless Khitan Mercenary Bracers
Icon Khitai Light bottom
Flawless Khitan Mercenary Tasset
Icon Khitai Light boots
Flawless Khitan Mercenary Footgear
Icon Khitai Medium helmet
Flawless Khitan Captain Helm
Icon Khitai Medium top
Flawless Khitan Captain Dingjia
Icon Khitai Medium bracers
Flawless Khitan Captain Bracers
Icon Khitai Medium bottom
Flawless Khitan Captain Tasset
Icon Khitai Medium boots
Flawless Khitan Captain Boots
Icon khitai heavy helmet
Flawless Khitan Imperial Helm
Icon Khitai Heavy top
Flawless Khitan Imperial Breastplate
Icon Khitai Heavy bracers
Flawless Khitan Imperial Bracers
Icon Khitai Heavy bottom
Flawless Khitan Imperial Tasset
Icon Khitai Heavy boots
Flawless Khitan Imperial Boots
Icon PictLight Turban
Flawless Pictish Wizard Mask
Icon PictLight Top
Flawless Pictish Wizard Robe
Icon PictLight Gloves
Flawless Pictish Wizard Wraps
Icon PictLight Bottom
Flawless Pictish Wizard Skirt
Icon PictLight Boots
Flawless Pictish Wizard Moccasins
Icon PictMedium helm
Flawless Pictish Brave Headgear
Icon PictMedium top
Flawless Pictish Brave Tunic
Icon PictMedium Gloves
Flawless Pictish Brave Wristwraps
Icon PictMedium bottom
Flawless Pictish Brave Breechclout
Icon PictMedium boots
Flawless Pictish Brave Moccasins
Icon pict heavy helmet
Flawless Pictish Warchief Headdress
Icon pict heavy top
Flawless Pictish Warchief Chestpiece
Icon pict heavy gloves
Flawless Pictish Warchief Gauntlets
Icon pict heavy bottom
Flawless Pictish Warchief Leggings
Icon pict heavy boots
Flawless Pictish Warchief Boots
Icon Yamatai Light Hat
Flawless Yamatai Footsoldier Hat
Icon Yamatai Light Top
Flawless Yamatai Footsoldier Chestpiece
Icon Yamatai Light Bracers
Flawless Yamatai Footsoldier Gloves
Icon Yamatai Light Bottom
Flawless Yamatai Footsoldier Leggings
Icon Yamatai Light Boots
Flawless Yamatai Footsoldier Sabatons
Icon Yamatai Medium Mask
Flawless Yamatai Demon Mask
Icon Yamatai Medium Top
Flawless Yamatai Demon Chestpiece
Icon Yamatai Medium Gloves
Flawless Yamatai Demon Gloves
Icon Yamatai Medium Bottom
Flawless Yamatai Demon Leggings
Icon Yamatai Medium Tabi
Flawless Yamatai Demon Sabatons
Icon yamatai heavy helmet
Flawless Yamatai Warlord Helmet
Icon yamatai heavy top
Flawless Yamatai Warlord Chestpiece
Icon yamatai heavy gloves
Flawless Yamatai Warlord Gloves
Icon yamatai heavy bottom
Flawless Yamatai Warlord Leggings
Icon yamatai heavy boots
Flawless Yamatai Warlord Sabatons
Icon acheronian shield
Flawless Acheronian Shield
Icon aquilonian shield
Flawless Aquilonian Shield
Icon carapace shield
Flawless Carapace Shield
Icon hardened steel shield
Flawless Hardened Steel Shield
Icon khitai shield
Flawless Khitan Shield
Icon obsidian shield
Flawless Obsidian Shield
Icon pictish shield
Flawless Pictish Shield
Icon serpentmen shield
Flawless Serpent-man Shield
Icon shell shield
Flawless Shell Shield
Icon star metal shield
Flawless Star Metal Shield
Icon heater shield
Flawless Steel Heater Shield
Icon yamatai shield
Flawless Yamatai Shield
Icon silk
Silk
Icon apron
Leather Apron
Icon heavy duty mittens
Leather Workgloves
Purge
Icon light exile cap
Flawless Light Turban
Icon light exile armor
Flawless Light Chestpiece
Icon light exile gauntlets
Flawless Light Gauntlets
Icon light exile loincloth
Flawless Light Wrap
Icon light exile boots
Flawless Light Boots
Icon Medium exile cap-1
Flawless Medium Cap
Icon Medium exile harness-1
Flawless Medium Harness
Icon Medium exile gauntlets-1
Flawless Medium Gauntlets
Icon Medium exile tasset-1
Flawless Medium Tasset
Icon Medium exile boots-1
Flawless Medium Boots
Icon heavy exile helmet
Flawless Heavy Helmet
Icon heavy exile pauldron
Flawless Heavy Pauldron
Icon heavy exile gauntlets
Flawless Heavy Gauntlets
Icon heavy exile tasset
Flawless Heavy Tasset
Icon heavy exile sabatons
Flawless Heavy Sabatons
Icon AquLight helmet
Flawless Aquilonian Scout Headgear
Icon AquLight top
Flawless Aquilonian Scout Vest
Icon AquLight bracers
Flawless Aquilonian Scout Wraps
Icon AquLight bottom
Flawless Aquilonian Scout Pteruges
Icon AquLight shoes
Flawless Aquilonian Scout Sandals
Icon Aquilonian Medium helmet
Flawless Aquilonian Infantry Helm
Icon Aquilonian Medium top
Flawless Aquilonian Infantry Cuirass
Icon Aquilonian Medium gauntlet
Flawless Aquilonian Infantry Bracers
Icon Aquilonian Medium bottom
Flawless Aquilonian Infantry Pteruges
Icon Aquilonian Medium boots
Flawless Aquilonian Infantry Sandals
Icon AquiHeavy helmet
Flawless Black Dragon Helm
Icon AquiHeavy top
Flawless Black Dragon Cuirass
Icon AquiHeavy bracers
Flawless Black Dragon Gauntlets
Icon AquiHeavy bottom
Flawless Black Dragon Pteruges
Icon AquiHeavy boots
Flawless Black Dragon Sandals
Icon Khitai Light helmet
Flawless Khitan Mercenary Headband
Icon Khitai Light top
Flawless Khitan Mercenary Cuirass
Icon Khitai Light gloves
Flawless Khitan Mercenary Bracers
Icon Khitai Light bottom
Flawless Khitan Mercenary Tasset
Icon Khitai Light boots
Flawless Khitan Mercenary Footgear
Icon Khitai Medium helmet
Flawless Khitan Captain Helm
Icon Khitai Medium top
Flawless Khitan Captain Dingjia
Icon Khitai Medium bracers
Flawless Khitan Captain Bracers
Icon Khitai Medium bottom
Flawless Khitan Captain Tasset
Icon Khitai Medium boots
Flawless Khitan Captain Boots
Icon khitai heavy helmet
Flawless Khitan Imperial Helm
Icon Khitai Heavy top
Flawless Khitan Imperial Breastplate
Icon Khitai Heavy bracers
Flawless Khitan Imperial Bracers
Icon Khitai Heavy bottom
Flawless Khitan Imperial Tasset
Icon Khitai Heavy boots
Flawless Khitan Imperial Boots
Icon PictLight Turban
Flawless Pictish Wizard Mask
Icon PictLight Top
Flawless Pictish Wizard Robe
Icon PictLight Gloves
Flawless Pictish Wizard Wraps
Icon PictLight Bottom
Flawless Pictish Wizard Skirt
Icon PictLight Boots
Flawless Pictish Wizard Moccasins
Icon PictMedium helm
Flawless Pictish Brave Headgear
Icon PictMedium top
Flawless Pictish Brave Tunic
Icon PictMedium Gloves
Flawless Pictish Brave Wristwraps
Icon PictMedium bottom
Flawless Pictish Brave Breechclout
Icon PictMedium boots
Flawless Pictish Brave Moccasins
Icon pict heavy helmet
Flawless Pictish Warchief Headdress
Icon pict heavy top
Flawless Pictish Warchief Chestpiece
Icon pict heavy gloves
Flawless Pictish Warchief Gauntlets
Icon pict heavy bottom
Flawless Pictish Warchief Leggings
Icon pict heavy boots
Flawless Pictish Warchief Boots
Icon Yamatai Light Hat
Flawless Yamatai Footsoldier Hat
Icon Yamatai Light Top
Flawless Yamatai Footsoldier Chestpiece
Icon Yamatai Light Bracers
Flawless Yamatai Footsoldier Gloves
Icon Yamatai Light Bottom
Flawless Yamatai Footsoldier Leggings
Icon Yamatai Light Boots
Flawless Yamatai Footsoldier Sabatons
Icon Yamatai Medium Mask
Flawless Yamatai Demon Mask
Icon Yamatai Medium Top
Flawless Yamatai Demon Chestpiece
Icon Yamatai Medium Gloves
Flawless Yamatai Demon Gloves
Icon Yamatai Medium Bottom
Flawless Yamatai Demon Leggings
Icon Yamatai Medium Tabi
Flawless Yamatai Demon Sabatons
Icon yamatai heavy helmet
Flawless Yamatai Warlord Helmet
Icon yamatai heavy top
Flawless Yamatai Warlord Chestpiece
Icon yamatai heavy gloves
Flawless Yamatai Warlord Gloves
Icon yamatai heavy bottom
Flawless Yamatai Warlord Leggings
Icon yamatai heavy boots
Flawless Yamatai Warlord Sabatons
Icon acheronian shield
Flawless Acheronian Shield
Icon aquilonian shield
Flawless Aquilonian Shield
Icon carapace shield
Flawless Carapace Shield
Icon hardened steel shield
Flawless Hardened Steel Shield
Icon khitai shield
Flawless Khitan Shield
Icon obsidian shield
Flawless Obsidian Shield
Icon pictish shield
Flawless Pictish Shield
Icon serpentmen shield
Flawless Serpent-man Shield
Icon shell shield
Flawless Shell Shield
Icon star metal shield
Flawless Star Metal Shield
Icon heater shield
Flawless Steel Heater Shield
Icon yamatai shield
Flawless Yamatai Shield
Icon heavy plated leather helmet v3
Heavy Leather Helmet
Icon heavy plated leather helmet v1
Heavy Plated Helmet
Icon heavy plated leather helmet v2
Horned Heavy Plated Helmet
Icon sherpapack
Bearer Pack
Icon thick hide-1
Thick Hide
Icon silk
Silk
Icon apron
Leather Apron
Icon heavy duty mittens
Leather Workgloves

1 Additional: Most T3(Exceptional) and T4(Flawless) armorers can build faction and/or race related armors too. See the Armor page for specifics.


T3 - T4 (Purge) Bonus Recipes at the Improved Armorer's Bench
III1
Plik:Epic icon light exile cap.png
Exceptional Light Turban (Epic)
Epic icon light exile armor
Exceptional Light Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon light exile gauntlets.png
Exceptional Light Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon light exile loincloth.png
Exceptional Light Wrap (Epic)
Plik:Epic icon light exile boots.png
Exceptional Light Boots (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile cap-1.png
Exceptional Medium Cap (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile harness-1.png
Exceptional Medium Harness (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile gauntlets-1.png
Exceptional Medium Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile tasset-1.png
Exceptional Medium Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile boots-1.png
Exceptional Medium Boots (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile helmet.png
Exceptional Heavy Helmet (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile pauldron.png
Exceptional Heavy Pauldron (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile gauntlets.png
Exceptional Heavy Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile tasset.png
Exceptional Heavy Tasset (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile sabatons.png
Exceptional Heavy Sabatons (Epic)
Plik:Epic icon AquLight helmet.png
Exceptional Aquilonian Scout Headgear (Epic)
Epic icon AquLight top
Exceptional Aquilonian Scout Vest (Epic)
Plik:Epic icon AquLight bracers.png
Exceptional Aquilonian Scout Wraps (Epic)
Plik:Epic icon AquLight bottom.png
Exceptional Aquilonian Scout Pteruges (Epic)
Plik:Epic icon AquLight shoes.png
Exceptional Aquilonian Scout Sandals (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium helmet.png
Exceptional Aquilonian Infantry Helm (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium top.png
Exceptional Aquilonian Infantry Cuirass (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium gauntlet.png
Exceptional Aquilonian Infantry Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium bottom.png
Exceptional Aquilonian Infantry Pteruges (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium boots.png
Exceptional Aquilonian Infantry Sandals (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy helmet.png
Exceptional Black Dragon Helm (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy top.png
Exceptional Black Dragon Cuirass (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy bracers.png
Exceptional Black Dragon Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy bottom.png
Exceptional Black Dragon Pteruges (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy boots.png
Exceptional Black Dragon Sandals (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light helmet.png
Exceptional Khitan Mercenary Headband (Epic)
Epic icon Khitai Light top
Exceptional Khitan Mercenary Cuirass (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light gloves.png
Exceptional Khitan Mercenary Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light bottom.png
Exceptional Khitan Mercenary Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light boots.png
Exceptional Khitan Mercenary Footgear (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium helmet.png
Exceptional Khitan Captain Helm (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium top.png
Exceptional Khitan Captain Dingjia (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium bracers.png
Exceptional Khitan Captain Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium bottom.png
Exceptional Khitan Captain Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium boots.png
Exceptional Khitan Captain Boots (Epic)
Plik:Epic icon khitai heavy helmet.png
Exceptional Khitan Imperial Helm (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy top.png
Exceptional Khitan Imperial Breastplate (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy bracers.png
Exceptional Khitan Imperial Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy bottom.png
Exceptional Khitan Imperial Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy boots.png
Exceptional Khitan Imperial Boots (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Turban.png
Exceptional Pictish Wizard Mask (Epic)
Epic icon PictLight Top
Exceptional Pictish Wizard Robe (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Gloves.png
Exceptional Pictish Wizard Wraps (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Bottom.png
Exceptional Pictish Wizard Skirt (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Boots.png
Exceptional Pictish Wizard Moccasins (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium helm.png
Exceptional Pictish Brave Headgear (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium top.png
Exceptional Pictish Brave Tunic (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium Gloves.png
Exceptional Pictish Brave Wristwraps (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium bottom.png
Exceptional Pictish Brave Breechclout (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium boots.png
Exceptional Pictish Brave Moccasins (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy helmet.png
Exceptional Pictish Warchief Headdress (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy top.png
Exceptional Pictish Warchief Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy gloves.png
Exceptional Pictish Warchief Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy bottom.png
Exceptional Pictish Warchief Leggings (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy boots.png
Exceptional Pictish Warchief Boots (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Hat.png
Exceptional Yamatai Footsoldier Hat (Epic)
Epic icon Yamatai Light Top
Exceptional Yamatai Footsoldier Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Bracers.png
Exceptional Yamatai Footsoldier Gloves (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Bottom.png
Exceptional Yamatai Footsoldier Leggings (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Boots.png
Exceptional Yamatai Footsoldier Sabatons (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Mask.png
Exceptional Yamatai Demon Mask (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Top.png
Exceptional Yamatai Demon Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Gloves.png
Exceptional Yamatai Demon Gloves (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Bottom.png
Exceptional Yamatai Demon Leggings (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Tabi.png
Exceptional Yamatai Demon Sabatons (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy helmet.png
Exceptional Yamatai Warlord Helmet (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy top.png
Exceptional Yamatai Warlord Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy gloves.png
Exceptional Yamatai Warlord Gloves (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy bottom.png
Exceptional Yamatai Warlord Leggings (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy boots.png
Exceptional Yamatai Warlord Sabatons (Epic)
Epic icon aquilonian shield
Exceptional Aquilonian Shield (Epic)
Epic icon khitai shield
Exceptional Khitan Shield (Epic)
Epic icon pictish shield
Exceptional Pictish Shield (Epic)
Epic icon yamatai shield
Exceptional Yamatai Shield (Epic)
Icon silk
Silk
IV1
Plik:Epic icon light exile cap.png
Flawless Light Turban (Epic)
Epic icon light exile armor
Flawless Light Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon light exile gauntlets.png
Flawless Light Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon light exile boots.png
Flawless Light Boots (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile cap-1.png
Flawless Medium Cap (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile harness-1.png
Flawless Medium Harness (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile gauntlets-1.png
Flawless Medium Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile tasset-1.png
Flawless Medium Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile boots-1.png
Flawless Medium Boots (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile helmet.png
Flawless Heavy Helmet (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile pauldron.png
Flawless Heavy Pauldron (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile gauntlets.png
Flawless Heavy Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile tasset.png
Flawless Heavy Tasset (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile sabatons.png
Flawless Heavy Sabatons (Epic)
Plik:Epic icon AquLight helmet.png
Flawless Aquilonian Scout Headgear (Epic)
Epic icon AquLight top
Flawless Aquilonian Scout Vest (Epic)
Plik:Epic icon AquLight bracers.png
Flawless Aquilonian Scout Wraps (Epic)
Plik:Epic icon AquLight bottom.png
Flawless Aquilonian Scout Pteruges (Epic)
Plik:Epic icon AquLight shoes.png
Flawless Aquilonian Scout Sandals (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium helmet.png
Flawless Aquilonian Infantry Helm (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium top.png
Flawless Aquilonian Infantry Cuirass (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium gauntlet.png
Flawless Aquilonian Infantry Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium bottom.png
Flawless Aquilonian Infantry Pteruges (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium boots.png
Flawless Aquilonian Infantry Sandals (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy helmet.png
Flawless Black Dragon Helm (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy top.png
Flawless Black Dragon Cuirass (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy bracers.png
Flawless Black Dragon Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy bottom.png
Flawless Black Dragon Pteruges (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy boots.png
Flawless Black Dragon Sandals (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light helmet.png
Flawless Khitan Mercenary Headband (Epic)
Epic icon Khitai Light top
Flawless Khitan Mercenary Cuirass (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light gloves.png
Flawless Khitan Mercenary Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light bottom.png
Flawless Khitan Mercenary Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light boots.png
Flawless Khitan Mercenary Footgear (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium helmet.png
Flawless Khitan Captain Helm (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium top.png
Flawless Khitan Captain Dingjia (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium bracers.png
Flawless Khitan Captain Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium bottom.png
Flawless Khitan Captain Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium boots.png
Flawless Khitan Captain Boots (Epic)
Plik:Epic icon khitai heavy helmet.png
Flawless Khitan Imperial Helm (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy top.png
Flawless Khitan Imperial Breastplate (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy bracers.png
Flawless Khitan Imperial Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy bottom.png
Flawless Khitan Imperial Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy boots.png
Flawless Khitan Imperial Boots (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Turban.png
Flawless Pictish Wizard Mask (Epic)
Epic icon PictLight Top
Flawless Pictish Wizard Robe (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Gloves.png
Flawless Pictish Wizard Wraps (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Bottom.png
Flawless Pictish Wizard Skirt (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Boots.png
Flawless Pictish Wizard Moccasins (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium helm.png
Flawless Pictish Brave Headgear (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium top.png
Flawless Pictish Brave Tunic (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium Gloves.png
Flawless Pictish Brave Wristwraps (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium bottom.png
Flawless Pictish Brave Breechclout (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium boots.png
Flawless Pictish Brave Moccasins (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy helmet.png
Flawless Pictish Warchief Headdress (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy top.png
Flawless Pictish Warchief Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy gloves.png
Flawless Pictish Warchief Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy bottom.png
Flawless Pictish Warchief Leggings (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy boots.png
Flawless Pictish Warchief Boots (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Hat.png
Flawless Yamatai Footsoldier Hat (Epic)
Epic icon Yamatai Light Top
Flawless Yamatai Footsoldier Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Bracers.png
Flawless Yamatai Footsoldier Gloves (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Bottom.png
Flawless Yamatai Footsoldier Leggings (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Boots.png
Flawless Yamatai Footsoldier Sabatons (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Mask.png
Flawless Yamatai Demon Mask (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Top.png
Flawless Yamatai Demon Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Gloves.png
Flawless Yamatai Demon Gloves (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Bottom.png
Flawless Yamatai Demon Leggings (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Tabi.png
Flawless Yamatai Demon Sabatons (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy helmet.png
Flawless Yamatai Warlord Helmet (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy top.png
Flawless Yamatai Warlord Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy gloves.png
Flawless Yamatai Warlord Gloves (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy bottom.png
Flawless Yamatai Warlord Leggings (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy boots.png
Flawless Yamatai Warlord Sabatons (Epic)
Epic icon aquilonian shield
Flawless Aquilonian Shield (Epic)
Epic icon khitai shield
Flawless Khitan Shield (Epic)
Epic icon pictish shield
Flawless Pictish Shield (Epic)
Epic icon yamatai shield
Flawless Yamatai Shield (Epic)
Icon silk
Silk
Purge
Plik:Epic icon light exile cap.png
Flawless Light Turban (Epic)
Epic icon light exile armor
Flawless Light Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon light exile gauntlets.png
Flawless Light Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon light exile boots.png
Flawless Light Boots (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile cap-1.png
Flawless Medium Cap (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile harness-1.png
Flawless Medium Harness (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile gauntlets-1.png
Flawless Medium Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile tasset-1.png
Flawless Medium Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Medium exile boots-1.png
Flawless Medium Boots (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile helmet.png
Flawless Heavy Helmet (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile pauldron.png
Flawless Heavy Pauldron (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile gauntlets.png
Flawless Heavy Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile tasset.png
Flawless Heavy Tasset (Epic)
Plik:Epic icon heavy exile sabatons.png
Flawless Heavy Sabatons (Epic)
Plik:Epic icon AquLight helmet.png
Flawless Aquilonian Scout Headgear (Epic)
Epic icon AquLight top
Flawless Aquilonian Scout Vest (Epic)
Plik:Epic icon AquLight bracers.png
Flawless Aquilonian Scout Wraps (Epic)
Plik:Epic icon AquLight bottom.png
Flawless Aquilonian Scout Pteruges (Epic)
Plik:Epic icon AquLight shoes.png
Flawless Aquilonian Scout Sandals (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium helmet.png
Flawless Aquilonian Infantry Helm (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium top.png
Flawless Aquilonian Infantry Cuirass (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium gauntlet.png
Flawless Aquilonian Infantry Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium bottom.png
Flawless Aquilonian Infantry Pteruges (Epic)
Plik:Epic icon Aquilonian Medium boots.png
Flawless Aquilonian Infantry Sandals (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy helmet.png
Flawless Black Dragon Helm (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy top.png
Flawless Black Dragon Cuirass (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy bracers.png
Flawless Black Dragon Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy bottom.png
Flawless Black Dragon Pteruges (Epic)
Plik:Epic icon AquiHeavy boots.png
Flawless Black Dragon Sandals (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light helmet.png
Flawless Khitan Mercenary Headband (Epic)
Epic icon Khitai Light top
Flawless Khitan Mercenary Cuirass (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light gloves.png
Flawless Khitan Mercenary Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light bottom.png
Flawless Khitan Mercenary Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Light boots.png
Flawless Khitan Mercenary Footgear (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium helmet.png
Flawless Khitan Captain Helm (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium top.png
Flawless Khitan Captain Dingjia (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium bracers.png
Flawless Khitan Captain Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium bottom.png
Flawless Khitan Captain Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Medium boots.png
Flawless Khitan Captain Boots (Epic)
Plik:Epic icon khitai heavy helmet.png
Flawless Khitan Imperial Helm (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy top.png
Flawless Khitan Imperial Breastplate (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy bracers.png
Flawless Khitan Imperial Bracers (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy bottom.png
Flawless Khitan Imperial Tasset (Epic)
Plik:Epic icon Khitai Heavy boots.png
Flawless Khitan Imperial Boots (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Turban.png
Flawless Pictish Wizard Mask (Epic)
Epic icon PictLight Top
Flawless Pictish Wizard Robe (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Gloves.png
Flawless Pictish Wizard Wraps (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Bottom.png
Flawless Pictish Wizard Skirt (Epic)
Plik:Epic icon PictLight Boots.png
Flawless Pictish Wizard Moccasins (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium helm.png
Flawless Pictish Brave Headgear (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium top.png
Flawless Pictish Brave Tunic (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium Gloves.png
Flawless Pictish Brave Wristwraps (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium bottom.png
Flawless Pictish Brave Breechclout (Epic)
Plik:Epic icon PictMedium boots.png
Flawless Pictish Brave Moccasins (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy helmet.png
Flawless Pictish Warchief Headdress (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy top.png
Flawless Pictish Warchief Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy gloves.png
Flawless Pictish Warchief Gauntlets (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy bottom.png
Flawless Pictish Warchief Leggings (Epic)
Plik:Epic icon pict heavy boots.png
Flawless Pictish Warchief Boots (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Hat.png
Flawless Yamatai Footsoldier Hat (Epic)
Epic icon Yamatai Light Top
Flawless Yamatai Footsoldier Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Bracers.png
Flawless Yamatai Footsoldier Gloves (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Bottom.png
Flawless Yamatai Footsoldier Leggings (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Light Boots.png
Flawless Yamatai Footsoldier Sabatons (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Mask.png
Flawless Yamatai Demon Mask (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Top.png
Flawless Yamatai Demon Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Gloves.png
Flawless Yamatai Demon Gloves (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Bottom.png
Flawless Yamatai Demon Leggings (Epic)
Plik:Epic icon Yamatai Medium Tabi.png
Flawless Yamatai Demon Sabatons (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy helmet.png
Flawless Yamatai Warlord Helmet (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy top.png
Flawless Yamatai Warlord Chestpiece (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy gloves.png
Flawless Yamatai Warlord Gloves (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy bottom.png
Flawless Yamatai Warlord Leggings (Epic)
Plik:Epic icon yamatai heavy boots.png
Flawless Yamatai Warlord Sabatons (Epic)
Epic icon aquilonian shield
Flawless Aquilonian Shield (Epic)
Epic icon khitai shield
Flawless Khitan Shield (Epic)
Epic icon pictish shield
Flawless Pictish Shield (Epic)
Epic icon yamatai shield
Flawless Yamatai Shield (Epic)
Icon thick hide-1
Thick Hide
Icon silk
Silk

1 Additional: Most T3(Exceptional (Epic)) and T4(Flawless (Epic)) armorers can build faction and/or race related armors too. See the Armor page for specifics.

Niewolnicy T4 (z imieniem)[ | ]

Armorers
Name / Console ID Faction Race Gender Location Particularly Recipes
Aldrik of the North Sea
ID: AldrikoftheNorthSea
Heirs of the North unknown Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Apet the Smith
ID: ApettheSmith
Relic Hunters unknown Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Arcen Brokenfingers
ID: Relic_Hunter_Armorer_4_Shemite
Relic Hunters Shemite Male Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Waterside
Flawless Relic Hunter (Light)
Flawless Shemite (Light)
Epic Flawless Relic Hunter (Light)
Epic Flawless Shemite (Light)
B'naru Heavyhands
ID: Darfari_Cannibals_Armorer_4_Darfari
Darfari Cannibals Darfari Male Dustdevil Ridge
Fleshtearer Falls
Howling Plateau
Narrowneck Span
Skulker's End
The Summoning Place
Thugra's Stand
Spinebreaker's Flank
Darfari Speaker Mask
Flawless Darfari Skin (Light)
Epic Flawless Darfari Skin (Light)
Barks-At-Moon
ID: Dogs_Armorer_4_Kushite
Dogs of the Desert Kushite 75% Male
25% Female
The Den
Sharptooth Passage
Hunter's View
Flawless Hyena Fur (Medium)
Epic Flawless Hyena Fur (Medium)
Blacksmith Nepta
ID: BlacksmithNepta
Relic Hunters Stygian1 Female The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Chelkus the Smith
ID: Exile_Armorer_4_Hyborian
Exiles Hyborian Male Exiles Camp 05
Exiles Camp 07
Exiles Camp 08
Exiles Camp 10
Exiles Camp 11
Exiles Camp 14
Exiles Camp 15
Exiles Camp 18
Exiles Camp 19
Exiles Camp 23
Exiles Camp 24
Nothing special so far
Chieftain Aslaug
ID: Heirs_of_the_North_Chieftain4
Heirs of the North Nordheimer Female New Asagarth Flawless Hardened Steel Shield
Flawless Vanir Settler (Light)
Flawless Vanir Fur (Medium)
Flawless Vanir Heavy (Heavy)
Epic Flawless Vanir Settler (Light)
Epic Flawless Vanir Fur (Medium)
Epic Flawless Vanir Heavy (Heavy)
Diana Steelshaper
ID: Relic_Hunter_Armorer_4_Hyborian
Relic Hunters Hyborian Female Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Waterside
Nothing special so far
Enis Ironwrought
ID: Exile_Armorer_4_Zamorian
Exiles Zamorian Female Exiles Camp 05
Exiles Camp 07
Exiles Camp 08
Exiles Camp 10
Exiles Camp 11
Exiles Camp 14
Exiles Camp 15
Exiles Camp 18
Exiles Camp 19
Exiles Camp 23
Exiles Camp 24
The Purge Event
Zamorian Dancer
Flawless Zamorian Thief (Light)
Epic Flawless Zamorian Thief (Light)
Fia
ID: Lemurian_Armorer_4
Lemurians Lemurian Female Pagoda of Boundless Lusts
Pagoda of Boundless Lusts
Pagoda of Boundless Lusts
Pagoda of Boundless Lusts
Epic Flawless Lemurian Royal (Light)
Epic Flawless Lemurian Warrior (Medium)
Finnbar of Cimmeria
ID: MasterTannerNareen
Forgotten Tribe Cimmerian Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Ghamm the Worn
ID: Relic_Hunter_Armorer_4_Zamorian
Relic Hunters Zamorian Male Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Waterside
Flawless Relic Hunter (Light)
Flawless Zamorian Thief (Light)
Epic Flawless Relic Hunter (Light)
Epic Flawless Zamorian Thief (Light)
Grrr Legbiter
ID: Exile_Armorer_4_Darfari
Exiles Darfari Male Exiles Camp 05
Exiles Camp 07
Exiles Camp 08
Exiles Camp 10
Exiles Camp 11
Exiles Camp 14
Exiles Camp 15
Exiles Camp 18
Exiles Camp 19
Exiles Camp 23
Exiles Camp 24
Flawless Hyperborean Slaver (Heavy)
Epic Flawless Hyperborean Slaver (Heavy)
Hanar of Bossonia
ID: Relic_Hunter_Armorer_4_Aquilonian
Relic Hunters Aquilonian Female Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Waterside
Flawless Relic Hunter (Light)
Flawless Aquilonian (Medium)
Epic Flawless Relic Hunter (Light)
Epic Flawless Aquilonian (Medium)
Harkin the Fleecer
ID: HarkintheFleecer
Dogs of the Desert Cimmerian1 Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Irniz of the Furnace
ID: Black_Hand_Armorer_4_Zamorian
Black Hand Zamorian Female The Black Galleon
Voyager's Vigil
Black Hand Vest
Black Hand Trousers
Zamorian Dancer
Flawless Zamorian Thief (Light)
Epic Flawless Zamorian Thief (Light)
Jehungir Horseshoe
ID: Black_Hand_Armorer_4_Hyborian
Black Hand Hyrkanian Male Flotsam
The Black Galleon
Black Hand Vest
Black Hand Trousers
Flawless Hyrkanian Raider (Heavy)
Epic Flawless Hyrkanian Raider (Heavy)
Joka Ironfist
ID: Black_Hand_Armorer_4_Hyrkanian
Black Hand Hyborian Male The Black Galleon Black Hand Vest
Black Hand Trousers
Llarn Steeltoe
ID: Dogs_Armorer_4_Kambujan
Dogs of the Desert Kambujan Male Sharptooth Passage
The Den
Hunter's View
Flawless Hyena Fur (Medium)
Flawless Kambujan Shaman (Medium)
Epic Flawless Hyena Fur (Medium)
Epic Flawless Kambujan Shaman (Medium)
Makiela Hide ripper
ID: MakielaHideripper
Votaries of Skelos Hyborian Female The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Mar the Maker
ID: MartheMaker
Darfari Cannibals Darfari Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Master Armorer Keel
ID: MasterArmorerKeel
Exiles Nordheimer1 Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Master Armorer Sasai
ID: MasterArmorerSasai
Votaries of Skelos Hyborian Female The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Master Armorer Surn
ID: MasterArmorerSurn
Lemurians Hyborian Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Master Armorer Tulos
ID: MasterArmorerTulos
Exiles Stygian Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Muhingo War Maker
ID: MuhingoWarMaker
Lemurians Hyborian Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Njoror Battleborn
ID: Heirs_of_the_North_Armorer_4_Nordheimer
Heirs of the North Nordheimer Male New Asagarth
New Asagarth
Flawless Hardened Steel Shield
Flawless Vanir Settler (Light)
Flawless Vanir Fur (Medium)
Flawless Vanir Heavy (Heavy)
Epic Flawless Vanir Settler (Light)
Epic Flawless Vanir Fur (Medium)
Epic Flawless Vanir Heavy (Heavy)
Ogrus Iron-eater
ID: Black_Hand_Armorer_4_Darfari
Black Hand Darfari Male Jamilla's Liberty
The Black Galleon
Black Hand Vest
Black Hand Trousers
Darfari Speaker Mask
Flawless Darfari Skin (Light)
Epic Flawless Darfari Skin (Light)
Oisun the Smith
ID: Exile_Armorer_4_Kambujan
Exiles Kambujan Female Drifter's Rest
Exiles Camp 05
Exiles Camp 07
Exiles Camp 08
Exiles Camp 10
Exiles Camp 11
Exiles Camp 14
Exiles Camp 15
Exiles Camp 18
Exiles Camp 19
Exiles Camp 23
Exiles Camp 24
Flawless Kambujan Shaman (Medium)
Epic Flawless Kambujan Shaman (Medium)
Orqina Steeltongue
ID: Exile_Armorer_4_Hyrkanian
Exiles Hyrkanian Female Exiles Camp 05
Exiles Camp 07
Exiles Camp 08
Exiles Camp 10
Exiles Camp 11
Exiles Camp 14
Exiles Camp 15
Exiles Camp 18
Exiles Camp 19
Exiles Camp 23
Exiles Camp 24
Flawless Hyrkanian Raider (Heavy)
Epic Flawless Hyrkanian Raider (Heavy)
Red Rorik
ID: RedRorik
Heirs of the North Kushite Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Rimel the Shaggy
ID: RimeltheShaggy
Black Hand Hyborian Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Saken Bristlebeard
ID: SakenBristlebeard
Black Hand Stygian Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Shendelzare
ID: Black_Hand_Armorer_4_Kambujan
Black Hand Kambujan Female The Black Galleon
The Pocket
Black Hand Vest
Black Hand Trousers
Flawless Kambujan Shaman (Medium)
Epic Flawless Kambujan Shaman (Medium)
Siesse Blacktongue
ID: Votaries_Armorer_4
Votaries of Skelos Stygian1 Female The Well of Skelos
Shrine of the Oracle
Epic Flawless Reptilian (Medium)
Silas the weathered
ID: Relic_Hunter_Armorer_4_Zingaran
Relic Hunters Zingaran Male Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Waterside
Flawless Relic Hunter (Light)
Epic Flawless Relic Hunter (Light)
Epic Flawless Zingaran Freebooter (Light)
Sneer-lips
ID: Sneer-lips
Darfari Cannibals Darfari Female The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Tarris Leatherbinder
ID: Relic_Hunter_Slavetaker_Armorer_4
Relic Hunters unknown Male Relic Hunter Slavetaker Spawn 02
Relic Hunter Slavetaker Spawn 03
Flawless Relic Hunter (Light)
Epic Flawless Relic Hunter (Light)
Epic Flawless Zingaran Freebooter (Light)
Ternis Burnbritches
ID: Exile_Armorer_4_Shemite
Exiles Shemite Male Exiles Camp 05
Exiles Camp 07
Exiles Camp 08
Exiles Camp 10
Exiles Camp 11
Exiles Camp 14
Exiles Camp 15
Exiles Camp 18
Exiles Camp 19
Exiles Camp 23
Exiles Camp 24
Flawless Shemite (Light)
Epic Flawless Shemite (Light)
Than Hammerblow
ID: Relic_Hunter_Armorer_4_Hyrkanian
Relic Hunters Hyrkanian Male Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Waterside
Nothing special so far
Tilutan the Indestructible
ID: TilutantheIndestructible
Black Hand Kushite Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Uras the Strong
ID: UrastheStrong
Black Hand Kushite Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Werk of the Lost Tribe
ID: Forgotten_Tribe_Armorer_4_Cimmerian
Forgotten Tribe Cimmerian Male Mounds of the Dead Epic Flawless Cimmerian Fur (Medium)
Epic Flawless Cimmerian Steel (Heavy)
Woolly
ID: Woolly
Dogs of the Desert Shemite Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Wynne Thick-Skin
ID: NyleWolf-Pelt
Forgotten Tribe Cimmerian Male The Purge only Heavy Leather Helmet
Heavy Plated Helmet
Horned Heavy Plated Helmet
Bearer Pack
Zavek
ID: Exile_Armorer_4_Cimmerian
Exiles Cimmerian Male Exiles Camp 05
Exiles Camp 07
Exiles Camp 08
Exiles Camp 10
Exiles Camp 11
Exiles Camp 14
Exiles Camp 15
Exiles Camp 18
Exiles Camp 19
Exiles Camp 23
Exiles Camp 24
The Purge Event
Epic Flawless Cimmerian Fur (Medium)
Epic Flawless Cimmerian Steel (Heavy)
Zoara of the Marshes
ID: Relic_Hunter_Armorer_4_Stygian
Relic Hunters Stygian Female Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Southlake
Sepermeru, Waterside
Derketo Dancer
Stygian Noble
Flawless Relic Hunter (Light)
Flawless Stygian Raider (Medium)
Flawless Stygian Soldier (Heavy)
Epic Flawless Relic Hunter (Light)
Epic Flawless Stygian Raider (Medium)
Epic Flawless Stygian Soldier (Heavy)

1source: datamining; needs verification

Gallery[ | ]

Advertisement